MANGE ÅRS ERFARING MED BØRN OG UNGE

Værdigrundlag og visioner

FC Borregaard vægter brugerinddragelse, familie-samarbejde og udvikling med omsorg for øje, forstået således, at vi fokuserer på at hjælpe og støtte borgeren i egen udvikling med selvhjulpethed, egenomsorg og værdighed som mål, men at vi samtidig med dette tager den enkelte borgers individuelle problemstilling til indtægt, således udviklingen ikke pågår på bekostning af trivsels- og omsorgsdelen.

Vi tror på, at meningsfuld beskæftigelse giver livskvalitet – og at det man kan selv, skal man selv.

Vi tror på, at hvert enkelt menneske er unikt og indeholder ressourcer.