MANGE ÅRS ERFARING MED BØRN OG UNGE

Rammerne for vores arbejde

FC Borregaard arbejder konkret med NUZO princippet, hvor det er den enkelte borgers nærmeste/næste udviklingszone som afgør de pædagogiske udviklingsindsatser. Borgerne kan have en meget stor spredning i forhold til de individuelle ønsker og kompetenceniveauer, derfor er en hver sag individuelt tilrettelagt. For at dette overordnet set kan lade sige gøre, arbejdes der som delmål med både relationspædagogik, strukturpædagogik, neuropædagogogik og andre metoder, alt efter den enkelte borgers motivation og kompetence.

Fra starten har vi i FC Borregaard sat pris på naturen og smukke omgivelser, da vi er af den overbevisning, at det er godt for alle mennesker at have rolige og smukke ting omkring sig. Vi bor på en ejendom ved Voerså i Vendsyssel og det er her vores pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt.

Vi har bl.a. bålplads, motionsrum, hyggelige stuer, overdækket terrasse, boldbane. Fysisk har vi valgt at placere os afsides, så der er luft og plads til udfoldelse.

Vi har skove, søer og marker og kun 4 km til havet, hvor vi har bådeplads og badestrand.

Vi har nogle rammer, der opfylder og tilgodeser vores behov og som gør at udfoldelserne kun begrænses af fantasien.