Borgere i alderen 18-99 år, der ønsker og har behov for et beskæftigelses- og/eller aktivitetstilbud i trygge, forudsigelige og beskyttede rammer

Målgruppen er primært voksne med nedsat psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og komplekse sociale udfordringer