MANGE ÅRS ERFARING MED BØRN OG UNGE

Husorden

  • Det er ikke tilladt at møde påvirket op
  • Det er ikke tilladt at være i besiddelse af farlige og ulovlige genstande
  • Vold og trusler om vold tolereres ikke

Der må generelt forventes direkte afrapportering til henvisende myndighed ved overtrædelse af ovenstående. Evt. konsekvenser træffes således i samråd med henvisende myndighed.