MANGE ÅRS ERFARING MED BØRN OG UNGE

Bo-støtte/§85 tilbud

Vi tilbyder Bo-støtte/§85 timer gennem socialpædagogisk og praktisk bistand. Vi hjælper den unge til at blive bedre til at klare sin egen hverdag. Vi yder hjælp til selvhjælp og kan således bistå den unge i opgaver som fx: rengøring og husholdning, budget og generelle økonomiske opgaver, bi-sidderfunktion til møder hos fx læge, bank, kommune og meget andet.

Al vores arbejde tager udgangspunkt i NUZO-princippet; vi tager således afsæt i, hvad den unge allerede kan og hjælper ham/hende til at kunne opnå endnu mere i forhold til at mestre hverdagen på egen hånd.

Vi samarbejder meget gerne med familie, venner, læger, psykologer, misbrugsbehandlere, terapeuter osv.

Bo-støtte kan iværksættes inden og/eller kombineres med vores beskæftigelsestilbud, stå alene eller bygge bro fra vores beskæftigelsestilbud til et evt. andet tilbud Kort sagt; ethvert forløb tilpasses individuelt ud fra den unges behov og forudsætninger.