Vi yder praktisk støtte og vejledning i det unge ønsker hjælp til

Velkommen til FC Borregaard – En billet til fremtiden

Mange års erfaring med børn og unge med særlige behov

FC Borregaard er en socialpædagogisk virksomhed som henvender sig til alle landets kommuner.

Ud fra mange års erfaring i arbejdet med unge har vi udarbejdet et tilbud, vi finder dækkende, når vi tænker helhedsorienteret i forhold til en koordineret og målrettet indsats, der retter sig konkret mod afklaring af den unges evner.